Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 10:02:38 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15990Tiêu đề: bài tập sóng cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:02:38 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
cho sóng lan truyền dọc theo một đường thẳng. Điểm M cách nguồn một khoảng d=lamđa/4, ở thời điểm t= T/3 có độ dịch chuyển 6mm. với lamđa là bước sóng và T là chu kì. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ a của sóng bằng
A. 4 can 2
B. 3
C. 6
D. 4 can 3

trích đề thi thử lần 2 năm 2010-2011 trường Chu Văn An- Thái Nguyên


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:12:56 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
cho sóng lan truyền dọc theo một đường thẳng. Điểm M cách nguồn một khoảng d=lamđa/4, ở thời điểm t= T/3 có độ dịch chuyển 6mm. với lamđa là bước sóng và T là chu kì. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ a của sóng bằng
A. 4 can 2
B. 3
C. 6
D. 4 can 3
HD: Giả sử pt sóng tại nguồn O: [tex]u_{O}=acos\omega t\Rightarrow u_{M}=acos(\omega t-\frac{2\pi d}{\lambda })[/tex]
Theo đề ra [tex]u_{M}=6\Leftrightarrow 6=acos(\frac{2\pi .\frac{T}{3}}{T}-\frac{2\pi .\frac{\lambda }{4}}{\lambda })\Rightarrow a=4\sqrt{3}cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:14:17 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
dạ em cảm ơn thầy
chắc là người đánh máy sót, đề mà ra kiểu này chắc lụi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:30:11 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
cho sóng lan truyền dọc theo một đường thẳng. Điểm M cách nguồn một khoảng d=lamđa/4, ở thời điểm t= T/3 có độ dịch chuyển 6mm. với lamđa là bước sóng và T là chu kì. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ a của sóng bằng
A. 4 can 2
B. 3
C. 6
D. 4 can 3

trích đề thi thử lần 2 năm 2010-2011 trường Chu Văn An- Thái Nguyên


Bài như thế này không ổn tí nào.

Nhận xét: MO = lamda/4 => thời gian để sóng truyền từ O --> M là T/4.

Sự truyền sóng là sự truyền pha dao động => sau T/4 thì pha của M giống hệt ở O, nghĩa là giống li độ, vận tốc. Thời gian còn lại là T/3 - T/4 = T/12, trong T/12 này M bắt đầu di chuyển từ vị trí có li độ giống O ( lúc t = 0).

Nên bài này phải biết lúc  t = 0 thì O dao động thé nào.

Bạn giải bài 18 này thử xem: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13438.60


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:54:14 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Đúng như thầy Đạt nói đề không ổn. VD nếu giải sử pt là u = asin( %-)) hay  u = acos ([-O<) gì đó thì đáp số sẽ khác ngay.
Tóm lại biên độ a phụ thuộc vào phương trình của nguồn như thế nào.... :-t


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:42:55 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
cho sóng lan truyền dọc theo một đường thẳng. Điểm M cách nguồn một khoảng d=lamđa/4, ở thời điểm t= T/3 có độ dịch chuyển 6mm. với lamđa là bước sóng và T là chu kì. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ a của sóng bằng
A. 4 can 2
B. 3
C. 6
D. 4 can 3
HD: Giả sử pt sóng tại nguồn O: [tex]u_{O}=acos\omega t\Rightarrow u_{M}=acos(\omega t-\frac{2\pi d}{\lambda })[/tex]
Theo đề ra [tex]u_{M}=6\Leftrightarrow 6=acos(\frac{2\pi .\frac{T}{3}}{T}-\frac{2\pi .\frac{\lambda }{4}}{\lambda })\Rightarrow a=4\sqrt{3}cm[/tex]
theo tôi đề trên không cho thời điểm gốc là xuất phát từ đâu của nguồn thì trả lời hơi khó? còn nếu hiểu t=T/3 tính từ thời điểm gốc ma M bắt đầu chuyển động thì sao?
nếu làm theo kiểu này thì sao
HD: Giả sử pt sóng tại nguồn O: [tex]u_{O}=acos(\omega t-\pi/2)\Rightarrow u_{M}=acos(\omega t-\pi/2-\frac{2\pi d}{\lambda })[/tex]
Theo đề ra [tex]u_{M}=6\Leftrightarrow 6=acos(\frac{2\pi .\frac{T}{3}}{T}-\pi)\Rightarrow a=12cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 01:12:44 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
dạ cảm ơn các thầy, em cũng nghĩ nó có vấn đề, em đã trích nguyên văn đề thi