Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 08:32:31 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15986Tiêu đề: bài tập máy biến áp
Gửi bởi: bigterboy trong 08:32:31 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
mọi người giúp bài này với
Trong máy biến thế ở hình 2, cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng, hiệu điện thế U1 = 220V, một cuộn thứ cấp có U2 = 10V, I2 = 0,5 A; cuộn thứ cấp thứ hai có n3 = 36 vòng, I3 = 1,2A . Như vậy cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp và số vòng trong cuộn thứ cấp thứ nhất là:
I1= 0,023 A; n2= 60 vòng
I1 = 0,055A ; n2 = 60 vòng
I1 = 0,055A; n2 = 86 vòng
I1 = 0,023 A; n2 = 86 vòng


Tiêu đề: Trả lời: bài tập máy biến áp
Gửi bởi: photon01 trong 09:05:04 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
mọi người giúp bài này với
Trong máy biến thế ở hình 2, cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng, hiệu điện thế U1 = 220V, một cuộn thứ cấp có U2 = 10V, I2 = 0,5 A; cuộn thứ cấp thứ hai có n3 = 36 vòng, I3 = 1,2A . Như vậy cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp và số vòng trong cuộn thứ cấp thứ nhất là:
I1= 0,023 A; n2= 60 vòng
I1 = 0,055A ; n2 = 60 vòng
I1 = 0,055A; n2 = 86 vòng
I1 = 0,023 A; n2 = 86 vòng

Áp dụng công thức máy biến áp:[tex]\begin{cases} \frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}\\ \frac{U_{1}}{U_{3}}=\frac{N_{1}}{N_{3}}=\frac{I_{3}}{I_{1}} \end{cases}[/tex]