Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biminh621 trong 07:57:06 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15985Tiêu đề: Mạch dao động
Gửi bởi: biminh621 trong 07:57:06 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn cảm và tụ phẳng có tần số riêng [tex]f_{0}[/tex]. Tần số dao động riêng của mạch thay đổi như thế nào khi đưa mạch vào môi trường có hằng số điện môi là [tex]\varepsilon[/tex], độ từ thẩm là [tex]\mu[/tex]
A. [tex]\sqrt{\varepsilon \mu }.f_{0}[/tex]
B. [tex]\sqrt{\frac{\mu }{\varepsilon }}.f_{0}[/tex]
C. [tex]\frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu }}.f_{0}[/tex]
D. [tex]\sqrt{\frac{\varepsilon }{\mu }}.f_{0}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động
Gửi bởi: kientri88 trong 08:45:18 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
vì C'=[tex]\varepsilon[/tex]C
L'=[tex]\mu[/tex]L
nên f'= [tex]\frac{f_{0}}{\sqrt{\varepsilon \mu }}[/tex]
 chọn đáp án C