Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 07:26:59 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15984Tiêu đề: con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:26:59 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
một vật có khối lượng m = 500g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 0,4m lên 1 đĩa cân ( h so với đĩa cân)
bên dưới đĩa có gắn 1 lò xo  độ cứng k = 40 N/m
khi chạm vào đĩa vật gắn chặt vào đĩa và dao động
Năng lượng dao động =???


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 07:38:35 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
vận tốc ngay khi va chạm [tex]v=\sqrt{2gh}[/tex]
độ nén của lò xo ngay ở vị trí cân bằng [tex]\Delta l=\frac{mg}{k}[/tex]
sau khi va chạm và dính vào lò xo, vật dao động điều hòa
ngay sau khi va chạm vật có li độ bằng delta L và vận tốc đã tính trên
từ đó => biên độ => năng lượng dao động


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:12:04 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
vận tốc ngay khi va chạm [tex]v=\sqrt{2gh}[/tex]
độ nén của lò xo ngay ở vị trí cân bằng [tex]\Delta l=\frac{mg}{k}[/tex]
sau khi va chạm và dính vào lò xo, vật dao động điều hòa
ngay sau khi va chạm vật có li độ bằng delta L và vận tốc đã tính trên
từ đó => biên độ => năng lượng dao động
mình cũng làm vậy rồi mà k ra đáp án
chán đề kinh


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:08:18 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
một vật có khối lượng m = 500g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 0,4m lên 1 đĩa cân ( h so với đĩa cân)
bên dưới đĩa có gắn 1 lò xo  độ cứng k = 40 N/m
khi chạm vào đĩa vật gắn chặt vào đĩa và dao động
Năng lượng dao động =???
Bài có trên diễn đàn rồi mà tìm lại ko thấy! Có lẽ đề cho khối lượng của vật nặng gắn vào lò xo (đĩa cân) mà gõ thiếu chăng?
Và nữa, khia va chạm cái hệ con lắc này đang thế nào nữa?
Nói chung còn nhiều vấn đề.
Dạng bài này có trên diễn đàn rồi, các em tìm thử!