Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 05:46:32 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15982Tiêu đề: bài tập quang phổ hidro cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:46:32 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Khi kích thích một bình hidro bằng một bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda = 102,7 nm[/tex] thì bình khí này chỉ phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1} < \lambda _{2} < \lambda _{3} = 656,3 nm[/tex]. Giá trị của [tex]\lambda _{2}[/tex] là bao nhiêu ?
A. 125,6 nm
B. 122,6 nm
C. 127,6 nm
D. 121,8 nm

em xin cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập quang phổ hidro cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:57:50 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Khi kích thích một bình hidro bằng một bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda = 102,7 nm[/tex] thì bình khí này chỉ phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1} < \lambda _{2} < \lambda _{3} = 656,3 nm[/tex]. Giá trị của [tex]\lambda _{2}[/tex] là bao nhiêu ?
A. 125,6 nm
B. 122,6 nm
C. 127,6 nm
D. 121,8 nm

em xin cảm ơn ạ


Do bình khí này chỉ phát ra ba bức xạ nên trạng thái kích thích cao nhất ứng với mức năng lượng E 3.

Theo tiên đề 2 của Bohr ta có [tex]\frac{hc}{\lambda } = E_{3} - E_{1} = \frac{hc}{\lambda _{1}}\Rightarrow \lambda = \lambda _{1}[/tex]

Ta có : [tex]\frac{1}{\lambda _{1}} = \frac{1}{\lambda _{2}} + \frac{1}{\lambda _{3}} \Rightarrow \lambda _{2}[/tex]