Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: peto_cn94 trong 03:44:49 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15980Tiêu đề: Bài toán về con lắc đơn
Gửi bởi: peto_cn94 trong 03:44:49 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Thầy và mn giúp mình bài sau với:
Tại thời điểm ban đầu 2 chất điểm cùng đi qua gốc O theo chiều dương, cùng thực hiện dao động điều hòa trên cùng trục Ox có cùng biên độ nhưng chu kì T1=0,8 và T2=2,4. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì 2 chất điểm đi ngang nhau


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:01:17 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Thầy và mn giúp mình bài sau với:
Tại thời điểm ban đầu 2 chất điểm cùng đi qua gốc O theo chiều dương, cùng thực hiện dao động điều hòa trên cùng trục Ox có cùng biên độ nhưng chu kì T1=0,8 và T2=2,4. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì 2 chất điểm đi ngang nhau

Do T2 = 3T1 nên [tex]\omega _{1} = 3\omega _{2}[/tex]

Vẽ vecto quay ta thấy khi hai dao động gặp nhau ta có hình vẽ (file đính kèm )

Nhẩm nhanh ta được : góc quay của X2 là pi/4 và góc quay của X1 là 3pi/4

Vậy thời gian cần tìm là : [tex]\Delta t = \frac{\pi }{4\omega _{2}} = 0,6 s[/tex]