Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 11:36:21 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15978Tiêu đề: Giúp em bài 2 vật dao động điều hòa
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 11:36:21 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
em làm mà cứ thấy bài này vô lý, thầy giúp em với

Hai vật giao động điều hòa cùng phương cùng tần số, kí hiệu x1 x2 là các giá trị li độ tức thời của 2 vật. tại mọi thời điểm, x1 x2 đều thỏa mán phương trình  [tex]4x_{1}^{2} + 9x_{2}^{2} = 144 (cm^{2})[/tex].
vào thời điểm t, vật thứ 1 có li độ và vận tốc lần lượt là   [tex]x_{1} = -3cm, v_{1} = 30\sqrt{3} cm/s[/tex]
khi đó vận tốc vật thứ 2 có độ lớn là:
a/ 20cm/s
b/ 40cm/s
c/ [tex]20\sqrt{3} cm/s[/tex]
d/ [tex]45\sqrt{3} cm/s[/tex]

(cho em hỏi nếu sử dụng công thức [tex]x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}} = A^{2}[/tex] thì khi em thay x1 v1 và x2 vào, đc 2 phương trình rồi nhân pt 1 với 4, nhân phương trình 2 với 9 và cộng theo từng vế thì có kết quả sai)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài 2 vật dao động điều hòa
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:53:49 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
em làm mà cứ thấy bài này vô lý, thầy giúp em với

Hai vật giao động điều hòa cùng phương cùng tần số, kí hiệu x1 x2 là các giá trị li độ tức thời của 2 vật. tại mọi thời điểm, x1 x2 đều thỏa mán phương trình  [tex]4x_{1}^{2} + 9x_{2}^{2} = 144 (cm^{2})[/tex].
vào thời điểm t, vật thứ 1 có li độ và vận tốc lần lượt là   [tex]x_{1} = -3cm, v_{1} = 30\sqrt{3} cm/s[/tex]
khi đó vận tốc vật thứ 2 có độ lớn là:
a/ 20cm/s
b/ 40cm/s
c/ [tex]20\sqrt{3} cm/s[/tex]
d/ [tex]45\sqrt{3} cm/s[/tex]

(cho em hỏi nếu sử dụng công thức [tex]x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}} = A^{2}[/tex] thì khi em thay x1 v1 và x2 vào, đc 2 phương trình rồi nhân pt 1 với 4, nhân phương trình 2 với 9 và cộng theo từng vế thì có kết quả sai)
Dạng toán này có trên diễn đàn nhiều rồi, em tìm thử xem hoặc xem bài giải chi tiết đề cao đẳng năm 2012 cũng có dạng này


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài 2 vật dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:47:13 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
em làm mà cứ thấy bài này vô lý, thầy giúp em với

Hai vật giao động điều hòa cùng phương cùng tần số, kí hiệu x1 x2 là các giá trị li độ tức thời của 2 vật. tại mọi thời điểm, x1 x2 đều thỏa mán phương trình  [tex]4x_{1}^{2} + 9x_{2}^{2} = 144 (cm^{2})[/tex].
vào thời điểm t, vật thứ 1 có li độ và vận tốc lần lượt là   [tex]x_{1} = -3cm, v_{1} = 30\sqrt{3} cm/s[/tex]
khi đó vận tốc vật thứ 2 có độ lớn là:
a/ 20cm/s
b/ 40cm/s
c/ [tex]20\sqrt{3} cm/s[/tex]
d/ [tex]45\sqrt{3} cm/s[/tex]

(cho em hỏi nếu sử dụng công thức [tex]x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}} = A^{2}[/tex] thì khi em thay x1 v1 và x2 vào, đc 2 phương trình rồi nhân pt 1 với 4, nhân phương trình 2 với 9 và cộng theo từng vế thì có kết quả sai)

Em thử làm theo cách sau :

+ Thay x1 vào hệ thức  [tex]4x_{1}^{2} + 9x_{2}^{2} = 144 (cm^{2})[/tex] để tìm x2

+ Đạo hàm hệ thức  trên theo thời gian ta có : [tex]8x_{1}.v_{1} + 18x_{2}v_{2} = 0[/tex]

+Thay x1 ; x2 và v1 vào ta tính được v2