Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 10:26:49 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15976Tiêu đề: Giúp em bài lý thuyết giao động con lắc
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 10:26:49 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
đối với con lắc đơn và con lắc lòxo, nếu chỉ tăng khối lượng của vật nặng và giữ nguyên biên độ dao động thì :
a/ chu kì dao động của 2 con lắc đều không đổi
b/ chu kì dao động của 2 con lắc đều tăng
c/ năng lượng dao động của con lắc đơn tăng, của con lắc lò xo không đổi
d/ năng lượng dao động của 2 con lắc đều tăng

em nghĩ là năng lượng của con lắc lò xo không đổi nhưng đáp án là d, nhờ thầy giúp em.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài lý thuyết giao động con lắc
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:01:23 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Theo mình thì 
[tex]E_{lx} = \frac{m\omega ^2 .A^2}{2 }[/tex]
 
[tex]E_{cld}=\frac{m\omega ^2 S_{o}^2}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài lý thuyết giao động con lắc
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 11:14:02 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
nhưng mà K không đổi mà bạn, khai triển ra thế thì bạn cho k thay đổi đc rồi


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài lý thuyết giao động con lắc
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:56:11 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
đối với con lắc đơn và con lắc lòxo, nếu chỉ tăng khối lượng của vật nặng và giữ nguyên biên độ dao động thì :
a/ chu kì dao động của 2 con lắc đều không đổi
b/ chu kì dao động của 2 con lắc đều tăng
c/ năng lượng dao động của con lắc đơn tăng, của con lắc lò xo không đổi
d/ năng lượng dao động của 2 con lắc đều tăng

em nghĩ là năng lượng của con lắc lò xo không đổi nhưng đáp án là d, nhờ thầy giúp em.
Đáp án C. Cơ năng của CLLX không phụ thuộc vào m!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài lý thuyết giao động con lắc
Gửi bởi: EL_DHVD trong 12:39:53 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Ý mình là từ mỗi biểu thức đó , cho từng cái m1 m2 lập tỉ lệ sẽ thấy