Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 12:41:26 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15974Tiêu đề: con lắc lò xo lạ, cần giúp đỡ.
Gửi bởi: kientri88 trong 12:41:26 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Nào giờ em chỉ gặp con lắc đơn trong điện trường,chưa gặp dạng này bao giờ.  Nhờ Thầy cô giúp , em rất cám ơn:

Con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m ; vật nặng có khối lượng m = 200g và điện tích q = 100µC. Ban đầu vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm theo phương thẳng đứng . Khi vật đi qua vị trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều thẳng đứng , hướng lên có cường độ E = 0,12MV/m. Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường.
   A.  7cm   B.  18cm   C.  12,5cm   D.  13cm


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo lạ, cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:20:01 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Nào giờ em chỉ gặp con lắc đơn trong điện trường,chưa gặp dạng này bao giờ.  Nhờ Thầy cô giúp , em rất cám ơn:

Con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m ; vật nặng có khối lượng m = 200g và điện tích q = 100µC. Ban đầu vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm theo phương thẳng đứng . Khi vật đi qua vị trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều thẳng đứng , hướng lên có cường độ E = 0,12MV/m. Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường.
   A.  7cm   B.  18cm   C.  12,5cm   D.  13cm

Tốc độ của vât khi qua VTCB lúc đầu : [tex]v_{0} = A \omega = 50\sqrt{5}cm/s[/tex]

Khoảng cách giữa hai VTCB khi có điện trường : [tex]\Delta l = \frac{qE}{k} = 12cm[/tex]

Biên độ dao động lúc sau : [tex]A' = \sqrt{\Delta l^{2}+\left( \frac{v_{0}}{\omega }\right)^{2}} = 13cm[/tex]