Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: linhkubil trong 10:39:45 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15970Tiêu đề: Hệ bất phương trình.
Gửi bởi: linhkubil trong 10:39:45 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Tìm [tex]m[/tex] để hệ bất phương trình
[tex]\begin{cases}x^2+y^2+2y+1\leq m\\x^2+y^2+2x+1 \leq m\end{cases}[/tex]
có nghiệm [tex](x;\,y)[/tex]  với [tex]x\in\left[-1;\,0\right][/tex].
Giúp em với ạ.