Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 07:33:33 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15963Tiêu đề: Bài toán về chu kỳ dao động cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 07:33:33 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Khi đưa một vật lên một hành tinh, vật ấy chịu tác dụng của lực hấp dẫn bằng lực hấp dẫn trên Trái Đất. Giả sử 1 đồng hồ quả lắc chạy rất chính xác trên Trái Đất được đưa lên hành tinh đó (coi nhiệt độ môi trường không đổi). Nếu kim phút của đồng hồ này quay được 1 vòng thì thời gian trong thực tế (trên Trái Đất) là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về chu kỳ dao động cần giải đáp
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 10:00:50 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Khi đưa một vật lên một hành tinh, vật ấy chịu tác dụng của lực hấp dẫn bằng lực hấp dẫn trên Trái Đất. Giả sử 1 đồng hồ quả lắc chạy rất chính xác trên Trái Đất được đưa lên hành tinh đó (coi nhiệt độ môi trường không đổi). Nếu kim phút của đồng hồ này quay được 1 vòng thì thời gian trong thực tế (trên Trái Đất) là bao nhiêu?
lực hấp dẫn như nhau, nhiệt độ như nhau thì chu kì con lắc không đổi----> kim phút quay 1 vòng thì thời gian thực trên trái đất là 1 giờ


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về chu kỳ dao động cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 11:36:42 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Đáp án là 0,5h cơ