Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 05:36:06 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15962Tiêu đề: 3 câu điện trong đề Lương Thế Vinh
Gửi bởi: kientri88 trong 05:36:06 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Xin giúp dùm, em rất cám ơn ạ.
1. Đoạn mạch AB gồm hai hộp đen X,Y mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chỉ chứa một linh kiện thuộc loại điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp u = 100 cos2πft (V) với f thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số đến giá trị f0   thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp X và Y lần lượt là UX  = 200V và UY  = 100  V. Sau đó bắt đầu tăng f thì công suất của mạch tăng . Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị f0
   A.  0,5      B.[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]        C.   [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]          D.  1
2.Đoạn mạch AM gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L0 mắc nối tiếp với một điện trở R0 = 60Ω ; đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần có giá trị R mắc nối tiếp một hộp kín chứa một trong hai phần tử : cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện . Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM và MB lần lượt là 80V và 120V. Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là:
   A.  R = 90 Ω ; tụ điện.       B.  R = 60 Ω ; cuộn cảm
   C. R = 90 Ω ; cuộn cảm.    D.  R = 60 Ω ; tụ điện.
3.Mạch điện AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm ; điện trở thuần  R và tụ điện được mắc vào điện áp u = U0 cos2πft ; với f có thể thay đổi được. Khi tần số f = f1 = 25Hz và khi f = f2 = 64Hz thì công suất tiêu thụ của mạch đều có giá trị P. Khi f = f3 = 40Hz và khi f = f4 = 50Hz thì công suất tiêu thụ của mạch có giá trị lần lượt là P3 và P4 . Tìm nhận xét đúng
   A. P4 <  P3   B.  P4 <  P   C.  P3 <  P   D.  P4 >  P3


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu điện trong đề Lương Thế Vinh
Gửi bởi: hocsinhIU trong 06:09:36 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
câu 1 bạn gõ sai đề
câu 2 có 200=120 + 80 => uAM và uMB cùng pha, vẽ giản đồ vecto, dựa vào định lý Talet  => R=90 và cuộn cảm
câu 3: công suất cực đại khi [tex]f_{o}= \sqrt{f_{1}.f_{2}}= 40[/tex]
mà f3=fo=40 => P3=Pmax > P4


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu điện trong đề Lương Thế Vinh
Gửi bởi: kientri88 trong 09:21:45 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Xin lỗi, mình sửa lại câu 1 là :
Đoạn mạch AB gồm hai hộp đen X,Y mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chỉ chứa một linh kiện thuộc loại điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp u = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]cos2πft (V) với f thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số đến giá trị f0   thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp X và Y lần lượt là UX  = 200V và UY  = 100[tex]\sqrt{3}[/tex]V. Sau đó bắt đầu tăng f thì công suất của mạch tăng . Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị f0
   A.  0,5           B. [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]         C.  [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]               D.  1
Giúp tiếp nhé. cám ơn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu điện trong đề Lương Thế Vinh
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:35:28 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
ta có [tex]U^{2} + U_{Y}^{2} = U_{X}^{2}[/tex]
=> U và Uy vuông qua nhau => Y là cuộn dây, X là tụ ( ko thể là điện trở thuần, bạn vẽ ra sẽ thấy)
từ tam giác vuông trên giản đồ vecto tìm dc độ lêch pha giữ u và i là pi/6 => hệ số công suất là [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]