Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 05:34:20 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15961Tiêu đề: Bài tập động cơ không đồng bộ ba pha
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 05:34:20 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Câu 60: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, khi một cuộn dây tạo ra giữa tâm stato cảm ứng từ bằng
B0/2 có chiều hướng vào cuộn dây ấy  thì cảm ứng từ tổng cộng tại đó bằng bao nhiêu?  (Bo là cảm ứng từ cực đại qua mỗi cuộn dây)
A. B0.   B. 1,5B0.   C. 2B0.   D. 0,5B0.

xin các thầy giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập động cơ không đồng bộ ba pha
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:33:42 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Câu 60: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, khi một cuộn dây tạo ra giữa tâm stato cảm ứng từ bằng
B0/2 có chiều hướng vào cuộn dây ấy  thì cảm ứng từ tổng cộng tại đó bằng bao nhiêu?  (Bo là cảm ứng từ cực đại qua mỗi cuộn dây)
A. B0.   B. 1,5B0.   C. 2B0.   D. 0,5B0.

xin các thầy giúp em
trong động cơ ba pha Bth=1,5Bo và không đổi chỉ có hướng là thay đổi ==> B


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập động cơ không đồng bộ ba pha
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 11:13:44 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Nhưng mà đề cho lúc đầu là Bo/2 mà thầy, Bth phải 1,5xBo/2 chứ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập động cơ không đồng bộ ba pha
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:21:37 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Nhưng mà đề cho lúc đầu là Bo/2 mà thầy, Bth phải 1,5xBo/2 chứ
nếu cuộn 1 có Bo/2 thì cuộn 2 cũng có Bo/2 cũng hướng vào cuộn dây, còn cuộn thứ 3 sẽ có Bo hướng ra cuộn dây ==> Bth=1,5Bo
(Bo là CĐTT cực đại qua 1 cuộn dây)