Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vnstarry trong 05:04:47 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15960Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: vnstarry trong 05:04:47 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
các thầy cô và các bạn giải giúp e bài này nhé
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng 500g. Kéo vật xuống dưới vị trí cân
bằng 3cm rồi truyền cho nó vận tốc 40cm/s thì khi vật treo đạt độ cao cực đại, lò xo giãn 5cm. Lấy gia tốc
trọng trường g = 10m/s2. Vận tốc cực đại của vật treo bằng bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 06:00:40 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
khi vật treo đạt độ cao cực đại thì độ dãn của lò xo là [tex]\Delta l = \Delta x -A[/tex]
A = 3cm, [tex]\Delta l = 5[/tex] => [tex]\Delta x = 8 cm[/tex]
ta có [tex]\omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta x}}[/tex]
[tex]v_{max}= A \omega[/tex]Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: vnstarry trong 06:20:49 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
khi vật treo đạt độ cao cực đại thì độ dãn của lò xo là [tex]\Delta l = \Delta x -A[/tex]
A = 3cm, [tex]\Delta l = 5[/tex] => [tex]\Delta x = 8 cm[/tex]
ta có [tex]\omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta x}}[/tex]
[tex]v_{max}= A \omega[/tex]


thầy có thể giúp e chứng minh công thức  [tex]\Delta l = \Delta x -A[/tex] được không ạ


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 07:26:30 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
chọn chiều dương hướng xuống
công thức chiều dài lò xo tổng quát tại thời điểm vật có li độ x
[tex]L = L_{o} + \Delta x + x[/tex]
trong đó Lo là chiều dài tự nhiên của lò xo
delta x là độ dãn ở vị trí cân bằng
x là li độ của vật có giá trị đại số
trong bài kia, khi vật ở vị trí cao nhất thì li độ x= - A
mình là học sinh chứ không phải thầy giáo  8-x 8-x 8-x 8-x 8-x