Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 05:03:32 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15959Tiêu đề: Bài tập mạch dao động LC
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 05:03:32 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Câu 35: Một mạch dao động gồm tụ điện C=0,1mF, cuộn dây L=0,02H điện trở R0=5   và điện trở có R=4   mắc thành mạch kín, A và B là hai điểm hai đầu tụ điện. Dùng dây nối có điện trở không đáng kể mắc hai điểm A,B vào nguồn không đổi suất điện động E=12V điện trở trong r=1   , khi dòng điện trong mạch ổn định người ta cắt nguồn đi cho mạch dao động tính nhiệt lượng tỏa ra trên R0  từ lúc cắt nguồn
đến khi năng lượng dao động trong mạch còn một nửa năng lượng ban đầu.
A. 10,12mJ.   B. 5,62mJ.   C. 20,23mJ.   D. 11,24mJ

Nhờ các thầy giúp em câu này


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch dao động LC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:53:26 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Câu 35: Một mạch dao động gồm tụ điện C=0,1mF, cuộn dây L=0,02H điện trở R0=5   và điện trở có R=4   mắc thành mạch kín, A và B là hai điểm hai đầu tụ điện. Dùng dây nối có điện trở không đáng kể mắc hai điểm A,B vào nguồn không đổi suất điện động E=12V điện trở trong r=1   , khi dòng điện trong mạch ổn định người ta cắt nguồn đi cho mạch dao động tính nhiệt lượng tỏa ra trên R0  từ lúc cắt nguồn
đến khi năng lượng dao động trong mạch còn một nửa năng lượng ban đầu.
A. 10,12mJ.   B. 5,62mJ.   C. 20,23mJ.   D. 11,24mJ

Nhờ các thầy giúp em câu này
Khi nối A,B với nguồn 1 chiều thì.
+ Dòng điện qua cuộn dây tích NL từ cho cuộn dây
     * I= E/(R+Ro+r)=1,2A
     * WL=1/2LI^2=14,4mJ
+ Điện áp hai đầu tụ tích NL điện cho tụ
     * Uc=E-ir = 10,8J
     * Wc = 1/2 C. Uc^2 = 5,832mJ
+ NL mạch dao động : W=WL+Wc=20,232mJ
+ ĐLBTL : W=W'+Q=W/2+Q ==> Q=W/2=QR+QRo = 9QRo/5 ==> QRo = 5,62mJ
(R=4Ro/5 ==> QR = 4QRo/5)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch dao động LC
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 11:17:59 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Thầy cho em hỏi Q=W/2=QR+QRo . có công thức W = Q.R (ví dụ) hả thầy


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch dao động LC
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:06:01 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Thầy cho em hỏi Q=W/2=QR+QRo . có công thức W = Q.R (ví dụ) hả thầy
Trả lời thay thầy Thạnh nhé.
QR+QRo ở đây có nghĩa là nhiệt lượng tỏa ra trên R và Ro chứ không phải Q.R đâu em! Nhầm lẫn giống bên này quá: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15735.0