Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: boya2no1 trong 04:12:18 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15958Tiêu đề: bài tập mạch dao động LC cần giúp đỡ
Gửi bởi: boya2no1 trong 04:12:18 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Một mạch dao động lí tưởng Lc có  [tex]C=8nF[/tex], ban đầu người ta nối hai đầu cuộn dây vào một nguồn điện có suất điện động [tex]3 V[/tex], điện trở trong là [tex]1 \Omega[/tex], khi dòng điện qua cuộn dây đạt ổn định người ta nối với hai đầu tụ điện tạo thành dao động điện tự do. Biết thời gian để tụ nạp đầy điện tích (ban đầu tụ chưa tích điện) [tex]t=2.10^{-7}s[/tex]. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ có giá trị:
[tex]A. 3 V                       B. 23,72 V                             C. 3\sqrt{2}V                         D . 47,43 V[/tex]

Mong các thầy cùng giải đáp

Trích dẫn
em làm theo kiểu lớp 11, suất điện động bằng tổng U trong và U ngoài nhưng hơi dài thầy có cách ngắn hơn thì tốt


Tiêu đề: Trả lời: bài tập mạch dao động LC cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:42:06 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Một mạch dao động lí tưởng Lc có  [tex]C=8nF[/tex], ban đầu người ta nối hai đầu cuộn dây vào một nguồn điện có suất điện động [tex]3 V[/tex], điện trở trong là [tex]1 \Omega[/tex], khi dòng điện qua cuộn dây đạt ổn định người ta nối với hai đầu tụ điện tạo thành dao động điện tự do. Biết thời gian để tụ nạp đầy điện tích (ban đầu tụ chưa tích điện) [tex]t=2.10^{-7}s[/tex]. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ có giá trị:
[tex]A. 3 V                       B. 23,72 V                             C. 3\sqrt{2}V                         D . 47,43 V[/tex]
Mong các thầy cùng giải đáp
HD:
+ Lúc đầu nạp năng lượng cho L nên ta có: [tex]I_{0}=\frac{E}{r}=3A[/tex]
+ Thời gian nạp điện tích cho tụ là [tex]\frac{T}{4}=2.10^{-7}s[/tex] => T = ? => [tex]\omega \Rightarrow L[/tex]
+ Lại có [tex]CU_{0}^{2}=LI_{0}^{2}\Rightarrow U_{0}=....?[/tex]