Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: p0insettia trong 03:39:44 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15956Tiêu đề: Giải giúp bài toán điện xoay chiều!
Gửi bởi: p0insettia trong 03:39:44 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
   Các bạn giúp mình giải bài toán này với!


 Một dòng điện chạy qua điện trở thuần biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Trong một phần ba chu kì cường độ dòng điện không đổi và bằng 1A, trong hai phần ba chu kì còn lại cường độ dòng điện không đổi và bằng 2A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện là:

A. 1A        B.2A        C.3A        D.căn 3 A

    Cám ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp bài toán điện xoay chiều!
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:34:59 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Các bạn giúp mình giải bài toán này với!
Một dòng điện chạy qua điện trở thuần biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Trong một phần ba chu kì cường độ dòng điện không đổi và bằng 1A, trong hai phần ba chu kì còn lại cường độ dòng điện không đổi và bằng 2A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện là:

A. 1A        B.2A        C.3A        D.căn 3 A
Cám ơn nhiều!
HD: [tex]Q=Q_{1}+Q_{2}\Leftrightarrow I^{2}R.T=I_{1}^{2}R.\frac{T}{3}+I_{2}^{2}.R.\frac{2T}{3}\Rightarrow I=\sqrt{3}A[/tex]