Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: namxp2@gmail.com trong 03:26:08 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15955Tiêu đề: bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: namxp2@gmail.com trong 03:26:08 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
mọi người giúp mình với
 con lắc lò xo nằm ngang không ma sát đang ở VTCB thì tác dụng lực f không đổi.khi vật có tốc độ cực đại thì lực f đổi chiều . tìm tỉ số động năng lúc vật có tốc độ cực đại và lúc lò xo không biến dạng


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:18:02 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
mọi người giúp mình với
 con lắc lò xo nằm ngang không ma sát đang ở VTCB thì tác dụng lực f không đổi.khi vật có tốc độ cực đại thì lực f đổi chiều . tìm tỉ số động năng lúc vật có tốc độ cực đại và lúc lò xo không biến dạng
Th1: Lực chưa đổi chiều ==> vận tốc đạt giá trị lớn nhất khi lò xo ở VTCB mới
+ VTCB mới khi có lực tác dụng: A=x= f/k(do ban đầu v=0) và [tex]vmax=A.\omega=\frac{f}{k}.\sqrt{k/m}=f/\sqrt{km}[/tex]
Th2: khi tới VTCB thì f đổi chiều ==> vận tốc tại vị trí này không đổi [tex]v=f/\sqrt{km}[/tex]
+ VTCB mới đối xứng VTCB cũ qua vị trí lò xo không biến dạng ==> vị trí mà f đồi chiều so với VTCB mới x=2f/k
==> [tex]A'^2=x^2+v^2/w^2=4f^2/k^2+f^2/k^2=5f^2/k^2[/tex]
+ khi tới VTCB x=f/k " so với VTCB mới"
[tex]Wdmax/Wd=W/(W-Wt) = A'^2/(A'^2-x^2) = 5f^2/(5f^2-f^2)=5/4[/tex]