Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 03:12:30 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15954Tiêu đề: Bài toán máy biến áp và dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 03:12:30 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
1.Một máy biến thế sơ cấp có 1000 vòng dây, thứ cấp có 50 vòng. Nối 2 đầu máy thứ cấp với ống dây có r=10 ôm , ZL=[tex]\frac{1}{\Pi }[/tex] . f= 50Hz. công suất tỏa nhiệt trên mạch sơ cấp là 10W. Hiệu suất H=1 , mạch sơ cấp có cos[tex]\phi 1[/tex] =1 . Hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng mạch sơ cáp là
A.320V,  0.06A
B.280V,  0.04A
D.480V   4.8A
C.220V   0,1A
2.Con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m (m<400g) treo vào 1 lò xo nhẹ có k = 100N/m. Kéo vật m theo phương thẳng đứng để vật đến vị trí lò xo giãn 4,5 cm rồi truyền cho vật vận tốc v=40cm/s hướng về vị trí cân bằng thì vật dao động điều hòa với năng lượng E=40mJ. g=10. Vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
A.20\sqrt{2}
B.30\sqrt{2}
C.40\sqrt{2}
D.50\sqrt{2}

Bài 2 em làm là :   [tex]\Delta l[/tex] [tex]+x[/tex]  =4,5 cm.  Thay vào hệ thức độc lập ta được x.   Với x là li độ khi truyền vận tốc.  x tính cả dấu. Làm vậy em ko ra kết quả. Kết quả bài 2 là C   . Bài 1 là B .
Thầy cô và các bạn giúp đỡ, nếu tính ra hẳn kết quả được thì tốt quá . Em cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán máy biến áp và dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:29:48 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
1.Một máy biến thế sơ cấp có 1000 vòng dây, thứ cấp có 50 vòng. Nối 2 đầu máy thứ cấp với ống dây có r=10 ôm , ZL=[tex]\frac{1}{\Pi }[/tex] . f= 50Hz. công suất tỏa nhiệt trên mạch sơ cấp là 10W. Hiệu suất H=1 , mạch sơ cấp có cos[tex]\phi 1[/tex] =1 . Hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng mạch sơ cáp là
A.320V,  0.06A
B.280V,  0.04A
D.480V   4.8A
C.220V   0,1A
H =1 => Máy biến áp lí tưởng => P2 = P1 =>đề chưa chuẩn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán máy biến áp và dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:41:59 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
2.Con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m (m<400g) treo vào 1 lò xo nhẹ có k = 100N/m. Kéo vật m theo phương thẳng đứng để vật đến vị trí lò xo giãn 4,5 cm rồi truyền cho vật vận tốc v=40cm/s hướng về vị trí cân bằng thì vật dao động điều hòa với năng lượng E=40mJ. g=10. Vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
A.20\sqrt{2}
B.30\sqrt{2}
C.40\sqrt{2}
D.50\sqrt{2}
[/quote]
Coi như kéo vật từ VTCB thì mới có vị trí của vật khi lò xo giãn 4,5cm là [tex]x=4,5-\Delta l[/tex]
Với [tex]\Delta l[/tex] là độ dãn khi vật ở tại VTCB
Áp dụng công thức độc lập ta tính được [tex]\Delta l[/tex]  = 0,025m = 2,5cm
Suy ra được [tex]\omega =20rad/s[/tex][tex]\rightarrow v_{max}=\omega A=0,4\sqrt{2}m/s=40\sqrt{2}cm/s[/tex]
Đáp án C!Tiêu đề: Trả lời: Bài toán máy biến áp và dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 11:46:47 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Bài 1 thầy giải lại giùm em được không ạ, em làm không ra kết quả