Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngocnghech trong 02:09:41 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15952Tiêu đề: bài điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngocnghech trong 02:09:41 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Một khung giây được đặt trong một từ trường đều.Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường.Khung dây quay quanh trục đối xứng đó với vận tốc 2400 vòng/phút.Tần số suất điện động có thể nhận giá trị nàotrong các giá trị sau
A.2400 Hz             b.40hz               c.400 hz                d.80hz


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:45:08 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Một khung giây được đặt trong một từ trường đều.Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường.Khung dây quay quanh trục đối xứng đó với vận tốc 2400 vòng/phút.Tần số suất điện động có thể nhận giá trị nàotrong các giá trị sau
A.2400 Hz             b.40hz               c.400 hz                d.80hz
Tốc độ quay của khung: [tex]\omega =2400v/ph=80\pi rad/s\rightarrow f=40Hz[/tex]