Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: silent.rec trong 01:14:00 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15950Tiêu đề: Thắc mắc đáp số bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: silent.rec trong 01:14:00 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Mọi người giúp mình giải bài này với, mình tính đi tính lại thì kết quả là xấp xỉ 336,1 cm trong khi đáp án thì lại không có :(


4.  Một vật dao động với phương trình x = 4 cos(5πt - 3π/4)cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 1/10(s) đến t2 = 6s là :
A. 84,4cm            B. 333,8cm         C. 331,4cm      D. 337,5cm
 
Mong mọi người giúp đỡ, xin cám ơn nhiều ạ :)


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc đáp số bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:48:14 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Mọi người giúp mình giải bài này với, mình tính đi tính lại thì kết quả là xấp xỉ 336,1 cm trong khi đáp án thì lại không có :(


4.  Một vật dao động với phương trình x = 4 cos(5πt - 3π/4)cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 1/10(s) đến t2 = 6s là :
A. 84,4cm            B. 333,8cm         C. 331,4cm      D. 337,5cm
 
Mong mọi người giúp đỡ, xin cám ơn nhiều ạ :)

Ở thời điểm t1 thì [tex]x=A\frac{\sqrt{2}}{2};v>0[/tex]

đến t2 thì vật đã đi được khoảng thời gian 6 - 1/10 = 5,9s = 14T + 0,5T + 0,25T

sau 14T thì vật đi được 14.4A

sau 0,5T nữa thì vật đi được 2A và bây giờ đang có li độ [tex]x=-A\frac{\sqrt{2}}{2};v<0[/tex]

sau T/4 thì vật đi tiếp được [tex]2(A-A\frac{\sqrt{2}}{2})[/tex]

Cộng lại hết  [tex]S=14.4A+2A+2(A-A\frac{\sqrt{2}}{2})=234,34cm[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc đáp số bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: silent.rec trong 10:19:44 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Em xin lỗi thầy, tại hôm qua là lần đầu post nên em có chút sai sót về đề :(


4.  Một vật dao động với phương trình
 x = 4[tex]\small \sqrt{2}[/tex]cos(5πt - 3π/4)cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 1/10(s) đến t2 = 6s là :
A. 84,4cm            B. 333,8cm         C. 331,4cm      D. 337,5cm

Nhưng theo hướng giải của thầy em cũng đã tìm ra được đáp số đúng là C. Em cám ơn thầy nhiều ạ :)


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc đáp số bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:22:56 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Em xin lỗi thầy, tại hôm qua là lần đầu post nên em có chút sai sót về đề :(


4.  Một vật dao động với phương trình
 x = 4[tex]\small \sqrt{2}[/tex]cos(5πt - 3π/4)cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 1/10(s) đến t2 = 6s là :
A. 84,4cm            B. 333,8cm         C. 331,4cm      D. 337,5cm

Nhưng theo hướng giải của thầy em cũng đã tìm ra được đáp số đúng là C. Em cám ơn thầy nhiều ạ :)

Không có gì, chỉ nhằm số thôi mà ^-^.