Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 12:57:28 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15949Tiêu đề: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: hochoidr trong 12:57:28 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Hai sóng nước tạo bởi các nguồn A,B có bước sóng như nhau và bằng 0.8m. Mỗi riêng biệt gây ra tại M, cách A một đoạn d1=3m, cách B một đoạn 5m, Dao động với biên độ A. Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M do cả hai nguồn gây ra là:
A.0
B.A
C.2A
D.3AMột máy phát điện mà phần cảm có 2 cặp cực, phần ứng có hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp có suất điện động hiệu dụng là 100 căn 2. tần số dòng điện là 50 Hz.Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Số vòng dây trên mỗi cuộn là.
A.45
B.54
C.38
D.32Một CLLX dao động nằm ngang không ma sát lò xo có độ cứng k, vật có khối lượng m. Lúc đầu kéo con lắc lệch khỏi VTCB một khoảng A sao cho lò xo đang nén rồi thả không vận tốc đầu. Khi con lắc qua VTCB người ta thả nhẹ một vật có khối lượng cũng bằng m sao cho chúng dính lại với nhau. Tìm quãng đường vật đi được khi lò xo dãn dài nhất ính từ thời điểm ban đầu
A.1.7A
B.2.5A
C.1.5A
D.2ABắn hạt anpha có động năng 3MeV vào hạt nhân 9Be4 ( đứng yên) gây ra phản ứng tạo notron và 12C6. Năng lượng 5,7EV, hai hạt sinh ra có cùng động năng. Tốc độ của hạt 12C6 là.( Xem khối lượng của hạt nhân đúng bằng số khối)
A.0.48*10^6 m/s
B.0.84*10^6 m/s
C.0.84*10^7 m/s
D.0.84


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:53:44 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Hai sóng nước tạo bởi các nguồn A,B có bước sóng như nhau và bằng 0.8m. Mỗi riêng biệt gây ra tại M, cách A một đoạn d1=3m, cách B một đoạn 5m, Dao động với biên độ A. Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M do cả hai nguồn gây ra là:
A.0
B.A
C.2A
D.3A

Hai nguồn ngược pha thì biên độ M là [tex]A_M=2A\left|cos\left[\frac{\pi }{\lambda }(d_2-d_1)-\frac{\pi }{2} \right] \right|=2A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:15:55 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Một máy phát điện mà phần cảm có 2 cặp cực, phần ứng có hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp có suất điện động hiệu dụng là 100 căn 2. tần số dòng điện là 50 Hz.Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Số vòng dây trên mỗi cuộn là.
A.45
B.54
C.38
D.32

[tex]E_0=NBS\omega =>N=\frac{200}{5.10^-^3.100\pi }\pi =127[/tex]  vòng

2 cặp cuộn dây => có 4 cuộn  => số vòng 1 cuộn =  N/4 = 32 vòng.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:17:40 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Hai bài sau, thậm chí các bài trước bạn dùng chức năng tìm kiếm sẽ có.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: hochoidr trong 03:39:05 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Hai nguồn ngược pha thì biên độ M là [tex]A_M=2A\left|cos\left[\frac{\pi }{\lambda }(d_2-d_1)-\frac{\pi }{2} \right] \right|=0[/tex]


Câu này em nghĩ như sau
Khi cùng pha thì tính được M dao động cực tiểu với biên độ A
Nhưng khi ngược pha thì suy rạ M dao động với biên độ cực đại.
Vì điểm cực tiểu dao động với biên độ bằng hiệu 2 biên độ của 2 nguồn nên khi dao dộng với biên độ cực đại thì sẽ có biên độ bằng tổng 2 biên độ của 2 nguồn.
Em đoán ở đây biên độ 2 nguồn có thể là A và 2A nên khi ngược pha em chọn biên độ là 3A
Nhưng khi xem đáp án trong đề thi thử của trường thì là 2A
Không biết em nghĩ sai ở chỗ nào, cám ơn thầy cô và các bạn quan tâm. :)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: hochoidr trong 05:41:04 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Bài hạt nhân em tìm không thấy, thầy giải lại cho em với :)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:00:21 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Hai nguồn ngược pha thì biên độ M là [tex]A_M=2A\left|cos\left[\frac{\pi }{\lambda }(d_2-d_1)-\frac{\pi }{2} \right] \right|=0[/tex]


Câu này em nghĩ như sau
Khi cùng pha thì tính được M dao động cực tiểu với biên độ A
Nhưng khi ngược pha thì suy rạ M dao động với biên độ cực đại.
Vì điểm cực tiểu dao động với biên độ bằng hiệu 2 biên độ của 2 nguồn nên khi dao dộng với biên độ cực đại thì sẽ có biên độ bằng tổng 2 biên độ của 2 nguồn.
Em đoán ở đây biên độ 2 nguồn có thể là A và 2A nên khi ngược pha em chọn biên độ là 3A
Nhưng khi xem đáp án trong đề thi thử của trường thì là 2A
Không biết em nghĩ sai ở chỗ nào, cám ơn thầy cô và các bạn quan tâm. :)


Đề bạn đánh không rõ ràng mà, dao động với biên là A là của nguồn hay của M?

Xét [tex]\frac{d_2-d_1}{\lambda }=2,5[/tex], mà 2 nguồn ngược pha => M dao động biên cực đại, [tex]A_M=a_1+a_2[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:02:55 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Bắn hạt anpha có động năng 3MeV vào hạt nhân 9Be4 ( đứng yên) gây ra phản ứng tạo notron và 12C6. Năng lượng 5,7EV, hai hạt sinh ra có cùng động năng. Tốc độ của hạt 12C6 là.( Xem khối lượng của hạt nhân đúng bằng số khối)
A.0.48*10^6 m/s
B.0.84*10^6 m/s
C.0.84*10^7 m/s
D.0.84

Năng lượng có đơn vị là 5,7 MeV.

Ta có: [tex]E+K_\alpha =K_n+K_C=2K_C=>K_C=4,35MeV[/tex]  , nếu E>0, E<0 vô nghiệm.

[tex]v_C=\sqrt{\frac{2K_C}{m_C}}=0,84.10^7m/s[/tex]  , nếu lấy [tex]1u=\frac{931MeV}{c^2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: hochoidr trong 11:32:05 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Đề bạn đánh không rõ ràng mà, dao động với biên là A là của nguồn hay của M?
Xét [tex]\frac{d_2-d_1}{\lambda }=2,5[/tex], mà 2 nguồn ngược pha => M dao động biên cực đại, [tex]A_M=a_1+a_2[/tex]

Biên độ A là tại M thầy ơi.
Vậy đáp án là sao ạ :)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:35:57 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Đề bạn đánh không rõ ràng mà, dao động với biên là A là của nguồn hay của M?
Xét [tex]\frac{d_2-d_1}{\lambda }=2,5[/tex], mà 2 nguồn ngược pha => M dao động biên cực đại, [tex]A_M=a_1+a_2[/tex]

Biên độ A là tại M thầy ơi.
Vậy đáp án là sao ạ :)

Em bị nhằm lẫn gì không? đề kêu tìm biên độ M mà? 8-x. Theo đáp án em nói, thì biên độ 2 nguồn là A, nên biên cực đại của 1 điểm nào đó là 2A, vậy mới hợp lý.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, sóng cơ, máy điện, lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:07:33 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Một CLLX dao động nằm ngang không ma sát lò xo có độ cứng k, vật có khối lượng m. Lúc đầu kéo con lắc lệch khỏi VTCB một khoảng A sao cho lò xo đang nén rồi thả không vận tốc đầu. Khi con lắc qua VTCB người ta thả nhẹ một vật có khối lượng cũng bằng m sao cho chúng dính lại với nhau. Tìm quãng đường vật đi được khi lò xo dãn dài nhất ính từ thời điểm ban đầu
A.1.7A
B.2.5A
C.1.5A
D.2A
HD: Em xem HD