Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 08:58:06 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15947Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: nhaibendtb trong 08:58:06 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
1 con lắc lò xo đặt nằm ngang,khi vật nặng m đang nằm yên ở VTCB thì vật m' chuyển động với tốc độ [tex]v_{0}[/tex]=4m/s đến va chạm xuyên tâm với vật m hướng theo dọc trục của lò xo,biết khối lượng 2 vật bằng nhau.Sau va chạm 2 vật dính vào nhau dao động điều hoà với biên độ A=5cm và chu kì bằng
A.[tex]\frac{\pi }{20}[/tex]s
B.[tex]\frac{\pi }{30}[/tex]s
C.[tex]\frac{\pi }{40}[/tex]s
D.[tex]\frac{\pi }{10}[/tex]s

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:57:54 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
[tex]A^{2}=x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
trong đó x= 0
v= 4m/s
thay vào
=> w^2 = 16/25 . 10^4
=> w = 4/5. 10^2 = 80
=> T= 2pi/ 80 = pi/40
=> đáp án C