Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 01:29:35 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15943Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: hieu266 trong 01:29:35 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân, với các góc ở đáy là 10'= 3.10^-3 rad. Chiếu ánh sáng có bước sóng 720 nm vào mặt đáy theo phương vuông góc với đáy. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc này là 1,4. Nếu đặt màn ảnh ở vị trí thích hợp sau lăng kính có thể thu được hệ vân giao thoa có khoảng vân là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:23:51 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân, với các góc ở đáy là 10'= 3.10^-3 rad. Chiếu ánh sáng có bước sóng 720 nm vào mặt đáy theo phương vuông góc với đáy. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc này là 1,4. Nếu đặt màn ảnh ở vị trí thích hợp sau lăng kính có thể thu được hệ vân giao thoa có khoảng vân là bao nhiêu?
đây là giao thoa lưỡng lăng kính Cơ bản không học, nếu em học CB thì khỏi lo.
Công thức nhớ cho lẹ : [tex]i=\lambda(d+d')/a[/tex]; [tex]a=2d(n-1)A[/tex]
(d khoảng cách từ nguồn sáng đến đáy, d' là khoảng cách từ màn đến đáy)
mà bài này không cho d,d' sao tính đây em