Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 09:48:28 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15932Tiêu đề: lượng tử ánh sáng lạ!
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 09:48:28 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Trong nguyên tử hiđrô, khi elêctrôn chuyển động trên quỹ đạo K với bán kính r0=5,3.10^-11m   thì tốc độ của elêctrôn chuyển động trên quỹ đạo đó là A. 2,19.10^6    B.  2,19.10^5    C. 4,17.10^6    D. 4,17.10^5 
nhờ thầy cô và các bạn xem giúp em chân thành cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: lượng tử ánh sáng lạ!
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 10:08:25 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Trong nguyên tử hiđrô, khi elêctrôn chuyển động trên quỹ đạo K với bán kính r0=5,3.10^-11m   thì tốc độ của elêctrôn chuyển động trên quỹ đạo đó là A. 2,19.10^6    B.  2,19.10^5    C. 4,17.10^6    D. 4,17.10^5 
nhờ thầy cô và các bạn xem giúp em chân thành cảm ơn.
HD
sử dụng CT
[tex]F=k\frac{q^{2}}{r^{2}}=m\frac{v^{2}}{r};m=9.1.10^{-31};q=1,6.10^{-19}[/tex]