Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:12:18 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15931Tiêu đề: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 09:12:18 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 56 trong thí nghiệm về dao thoa anh sang I-âng nếu làm thí nghiệm với anh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}=0,6\mu m[/tex]thì trên màn quan sát ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{1}[tex] và [tex]  \lambda _{2}[/tex] thì người ta thấy từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó Biết M cách vân trung tâm 10,8mm ,bước sóng của bức xạ [tex]\lambda _{2}[/tex] là bao nhiêu
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: photon01 trong 10:44:41 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 56 trong thí nghiệm về dao thoa anh sang I-âng nếu làm thí nghiệm với anh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}=0,6\mu m[/tex]thì trên màn quan sát ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] và [tex] \lambda _{2}[/tex] thì người ta thấy từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó Biết M cách vân trung tâm 10,8mm ,bước sóng của bức xạ [tex]\lambda _{2}[/tex] là bao nhiêu
Trước tiên ta thấy rằng 6 vân sáng bức xạ 1 trải dài trên bề rộng 9mm vậy khoảng vân của bức xạ 1 là:
[tex]i_{1}=\frac{9}{5}=1,8mm[/tex]
Khi dùng ánh sáng hỗn tạp thì tại M là vân sáng thứ 3 cùng màu vân trung tâm vậy ta có khoảng vân trùng là:[tex]i_{tr}=\frac{OM}{3}=3,6mm=k_{1}.i_{1}\Rightarrow k_{1}=2[/tex]
Tại vị trí trùng nhau gần vân trung tâm nhất ứng với vân sáng bậc 2 của bức xạ 1 và bậc k2 của bức xạ 2 sao cho:
[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Rightarrow \lambda _{2}=\frac{2.0,6}{k_{2}}=\frac{1,2}{k_{2}}[/tex]
Ta có ánh sáng nhìn thấy nằm trong khoảng:[tex]0,38\mu m\leq \lambda _{2}\leq 0,76\mu m\Leftrightarrow 1,57\leq k_{2}\leq 3,15[/tex]
Vậy k2 = 2 và 3. Vì hai bức xạ khác nhau nên k2 = 3 Vậy ta có:[tex]\lambda _{2}=\frac{1,2}{3}=0,4\mu m[/tex]