Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:44:14 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15930Tiêu đề: bài tập vật lí 12 đồng hồ chạy đúng chạy sai
Gửi bởi: moths trong 08:44:14 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 58 tại một nơi trên mặt đất ở nhiệt độ 12,50 C một đồng hồ quả lắc tronng một ngày đêm chạy nhanh trung bình là 6,485(s) coi đồng hồ được điểu khiển bởi môt con lắc đơn.Thanh treo con lắc có hệ số nở dài [tex]\alpha[/tex]=2.10-5( K-1) Tại vị trí nói trên ở nhiệt độ nào thì đồng hồ chạy đúng giờ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập vật lí 12 đồng hồ chạy đúng chạy sai
Gửi bởi: tsag trong 08:52:23 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
câu 58 tại một nơi trên mặt đất ở nhiệt độ 12,50 C một đồng hồ quả lắc tronng một ngày đêm chạy nhanh trung bình là 6,485(s) coi đồng hồ được điểu khiển bởi môt con lắc đơn.Thanh treo con lắc có hệ số nở dài =2.10-5( K-1) Tại vị trí nói trên ở nhiệt độ nào thì đồng hồ chạy đúng giờ
giải
Đồng hồ chạy đúng
=>0,5.hệ số nở dài.(t-12,5)=6,485/86400
=>đáp án
Chúc bạn học tốt


Tiêu đề: Trả lời: bài tập vật lí 12 đồng hồ chạy đúng chạy sai
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:16:44 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Lần sau khi đặt tên topic, tác giả vui lòng bỏ giùm cụm từ bài tập vật lí 12. Bạn đăng vào mục VẬT LÝ 12 thì tất nhiên nó là VẬT LÝ 12 rồi, đâu ai nghĩ nó là VẬT LÝ 10 HAY VẬT LÝ 11 đâu ???


Tiêu đề: Trả lời: bài tập vật lí 12 đồng hồ chạy đúng chạy sai
Gửi bởi: moths trong 09:41:31 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
vâng thưa thầy,em nhìn đề mà không biết nên đặt tên như thế nào nên mới đánh liều đặt như vậy luôn :D