Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 08:42:35 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15929Tiêu đề: Bài điện học cần giải đáp:
Gửi bởi: nguyenmax trong 08:42:35 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình nhé:
Một vòng dây mảnh bán kính R tích điện Q phân bố đều, đặt trong không khí.Điện tích q cùng dấu với Q từ A trên trục vòng dây chuyển động đến tâm O của vòng, OA=d.Tìm Vmin cảu điện tích  q tại A để q vượt qua được vòng dây.Khối lượng cảu điện tích q là m.Bỏ qua tác dụng của trọng lực.
 =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện học cần giải đáp:
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:39:58 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình nhé:
Một vòng dây mảnh bán kính R tích điện Q phân bố đều, đặt trong không khí.Điện tích q cùng dấu với Q từ A trên trục vòng dây chuyển động đến tâm O của vòng, OA=d.Tìm Vmin cảu điện tích  q tại A để q vượt qua được vòng dây.Khối lượng cảu điện tích q là m.Bỏ qua tác dụng của trọng lực.
 =d> =d> =d>
em tự vẽ hình nhé:
gọi h là khoảng cách A đến tâm ==> chia vòng dây thành nhiều phần nhỏ dL có điện tích dq ==> điện thế do dq gây ra tại A
[tex]dv = kdq/r[/tex] ==> [tex]dv = k.(Q/2\pi.R).dL/(\sqrt{h^2+R^2})[/tex]
Xét cả vòng tròn điện thế tại A : [tex]vA = \frac{kQ}{\sqrt{h^2+R^2}}[/tex], điện thế tại tâm [tex]vo = \frac{kQ}{R}[/tex]
Để q xuyên qua vòng dây thì tối thiểu q di chuyển từ A đến O:
ĐLBTĐN : [tex]1/2mvmin^2-0=q(Vo-VA)[/tex]
 ==> [tex]vmin^2 = \frac{2q}{m}.kQ.(\frac{1}{R}-\frac{1}{\sqrt{h^2+R^2}}[/tex]