Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:37:25 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15928Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 08:37:25 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 48 đoạn mạch AB gồm hai cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp.M là điểm nối hai cuộn dây,N là điểm nối cuộn dây 2 với tụ điện .Cuộn một thuần cảm.Khi đặt một điện áp uAB=Ucos[tex]\omega t[/tex] V thì cảm kháng cuộn 1 = dung kháng của tụ điện C,điện áp uANsớm pha hơn uMB là 600và có giá trị hiệu dụng UAN=2UMB.Tính tỉ số độ tự cảm của hai cuộn dây


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: tsag trong 08:49:54 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 48 đoạn mạch AB gồm hai cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp.M là điểm nối hai cuộn dây,N là điểm nối cuộn dây 2 với tụ điện .Cuộn một thuần cảm.Khi đặt một điện áp uAB=Ucos V thì cảm kháng cuộn 1 = dung kháng của tụ điện C,điện áp uANsớm pha hơn uMB là 600và có giá trị hiệu dụng UAN=2UMB.Tính tỉ số độ tự cảm của hai cuộn dây
 

Bạn xem câu 10 link này nha
http://thuvienvatly.com/download/33723


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: tsag trong 10:21:22 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
thử link này di xem trực tiếp đuợc luôn
http://thuvienvatly.com/home/downloads/khotainguyentracnghiem/gii-chi-tit-D-thi-th-Di-hc-mOn-vt-l-ln-2.thuvienvatly.com.4fca4.33788.pdf