Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:04:43 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15926Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:04:43 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
có 2 hộp kín chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp
Khi mắc lần lượt vào 2 đầu mỗi hộp 1 hđt xc u = 200 cos ( 100 pi t) thì cường độ hd và công suất đều là I và P
mắc nối tiếp 2 hộp kín và duy trì hđt  trên thì công suất lúc đó là??
( e (mình)  tính ra  P/2 nhưng đáp án là 2P, mong mọi người cho ý kiến)


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:58:17 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
có 2 hộp kín chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp
Khi mắc lần lượt vào 2 đầu mỗi hộp 1 hđt xc u = 200 cos ( 100 pi t) thì cường độ hd và công suất đều là I và P
mắc nối tiếp 2 hộp kín và duy trì hđt  trên thì công suất lúc đó là??
( e (mình)  tính ra  P/2 nhưng đáp án là 2P, mong mọi người cho ý kiến)
Th1: Tính chất khác nhau
2 hộp kín muốn thỏa ĐK có công suất mà lại bằng nhau ==> 2 hộp kín này đều chứa R, do vậy chúng chứa (ZL,R1) và (ZC,R2)
+ Cùng CS, cùng I, cùng U ==> [tex]R1=R2=R, ZL=ZC và P=U^2/R.cos(\varphi)^2 [/tex]
+ vậy khi mắc nối tiếp==> cộng hưởng ==> [tex]P'=U^2/(2R) = \frac{P}{2.cos^2(\varphi)}[/tex]
Th2: Tính chất giống nhau: 2 hộp kín đều chứa R,L hoặc R,C
Lý luận tương tự [tex]R1=R2=R, ZL1=ZL2=ZL và P=R.U^2/(ZL^2+R^2)[/tex]
Khi mắc NT ==> [tex]P = 2R.U^2/(4(ZL^2+R^2))=1/2 . (R.U^2/(ZL^2+R^2))=P/2[/tex]

Nếu hiểu TH 1: công suất còn phụ thuộc cos(\varphi) tức là giá trị R,Z cụ thể
Nếu hiểu TH2: thì P'=P/2
(em coi đề đã đúng chưa)


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:04:14 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
vậy là đề sai thầy ạ