Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 07:59:16 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15925Tiêu đề: bài toán máy biến áp cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:59:16 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
sơ cấp: N1= 400, r1=4, U1 = 360
thứ cấp: N2=100 , r2= 1
điện trở mắc vào thứ cấp là R= 10
coi Fuco k đáng kể, mạch kín
Hiệu suất là???
e (mình) tính ra là 88,8% nhưng đáp án lại là 80%
mọi người cho ý kiến ạ!!