Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG => Tác giả chủ đề:: philong2894 trong 07:04:13 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15924Tiêu đề: Mọi người giải giúp mấy bài lượng tử ánh sáng này
Gửi bởi: philong2894 trong 07:04:13 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
1/ Một vật đen tuyệt đối hình cầu có bán kính 2cm. Tính công suất cần cung cấp để vật đó luôn có nhiệt độ cao hơn môi trường là 27 độ C. Biết nhiệt độ môi trường là 20 độ C và nhiệt mất đi chỉ do bức xạ.

2/ Ngườ ta đặt một quả cầu bằng Đồng có đường kính d=1,2cm trong một bình chân không dược giữ gần Độ không tuyệt đối. Nhiệt độ ban đầu của bình là T=300K. Coi mặt quả cầu nhu vật đen tuyệt đối. Sau bao lâu nhiệt độ quả cầu giảm đi 2 lần. Biết khối lượng riêng của đồng p=8900kg/
nhiệt dung riêng của đồng là c=390J/kg*K