Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dan_dhv trong 04:07:17 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15922Tiêu đề: Một bài lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: dan_dhv trong 04:07:17 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Coi hai cực của tế bào quang điện là hai tấm phẳng song song, đối diện nhau. Catot có giới hạn quang điện là [tex]\lambda_0[/tex]. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d=2cm. Chiếu vào tâm O của Catot một chùm sáng kích thích có [tex] \lambda=\dfrac{\lambda_0}{2}[/tex]. Biết dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi [tex]U_{AK} \leq -2,275 V[/tex].  Nếu đặt vào quang điện một điện áp không đổi [tex]U_{AK} =4,55V[/tex].  thì bán kính của vùng trên Anot mà điện tử đập vào là
A. 0,477cm
B. 0.894cm
C. 1,788cm
D. 0,984cm


Tiêu đề: Trả lời: Một bài lượng tử cần giúp đỡ
Gửi bởi: tanhuynh1232 trong 05:39:40 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Bài này có công thức 2d*căn(Uham/Uak) với Uham là hiệu điện thế hãm ứng với bước sóng chiếu vào bạn ạ. Chứng minh thì bạn đợi các thầy nhé, mình ko biết gõ latex, ko thì trong quyển phương pháp ôn luyện đại học cao đẳng của Lê Văn Thành tập 2 ấy bạn ạ