Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 04:00:46 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15920Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 04:00:46 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Câu 20: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài có bước sóng [tex]\lambda[/tex] .Trên sợi dây có 4 điểm lần lượt là A, C, D, B. Hai điểm A,B luôn dao động ngược pha với nhau, trên đoạn AB chỉ có C dao động ngược pha với A và cũng chỉ có D dao động ngược pha với B. Khoảng cách AB là:
A. 1,5 [tex]\lambda[/tex] .   B. 1,25 [tex]\lambda[/tex]    C. 5 [tex]\lambda[/tex]    D. 2,5 [tex]\lambda[/tex]

Theo như cách làm của em thì, 2 điểm ngược pha nhau thì nằm ở 2 bó sóng liền nhau, còn cùng pha thì nằng trong cùng một bó sóng hoặc cách nhau bởi một bó sóng khác.

Nếu làm như thế thì đáp án phải là 2[tex]\lambda[/tex] chứ ( A,C,D,B mõi cái đều nằm 1 bó khác nhau tổng có 4 bó )


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 04:49:09 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
thứ nhất là mình nghĩ không có sóng phản xạ nên ko như sóng dừng, chỉ là truyền sóng tới bình thường thôi ( sợi dây rất dài thì coi như sóng ko tới đầu kia được )
thứ 2 là làm sao mà 2 lamđa được bạn, nếu vậy AB cùng pha mất rồi
mình làm đơn giản thế này thôi
A, C ngược pha
B,D ngược pha
=> C,D ngược pha
vì đề nói ở giữa AB chúng là suy nhất nên CD= lamđa/2, AC = lamđa/2, BD= lamđa/2
vậy AB= 1,5 lamđa


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 05:53:36 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Câu 20: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài có bước sóng [tex]\lambda[/tex] .Trên sợi dây có 4 điểm lần lượt là A, C, D, B. Hai điểm A,B luôn dao động ngược pha với nhau, trên đoạn AB chỉ có C dao động ngược pha với A và cũng chỉ có D dao động ngược pha với B. Khoảng cách AB là:
A. 1,5 [tex]\lambda[/tex] .   B. 1,25 [tex]\lambda[/tex]    C. 5 [tex]\lambda[/tex]    D. 2,5 [tex]\lambda[/tex]

Theo như cách làm của em thì, 2 điểm ngược pha nhau thì nằm ở 2 bó sóng liền nhau, còn cùng pha thì nằng trong cùng một bó sóng hoặc cách nhau bởi một bó sóng khác.

Nếu làm như thế thì đáp án phải là 2[tex]\lambda[/tex] chứ ( A,C,D,B mõi cái đều nằm 1 bó khác nhau tổng có 4 bó )
day k phaj sog dung