Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 03:08:14 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15917Tiêu đề: bài tập kim loại nhờ giúp
Gửi bởi: cay da trong 03:08:14 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
cho 17,8 gam Fe tác dụng hỗn hợp dung dịch gồm 0,16 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol H2SO4 thu được m gam hỗn hợp kim và V lit khí NO .tính m và V


Tiêu đề: Trả lời: bài tập kim loại nhờ giúp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 06:15:00 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Vì kim loại dư nên
[tex]Fe+4H^+ +NO_3^- \rightarrow Fe^{3+} +NO+4H_2O \\ 2Fe^{3+}+Fe \rightarrow 2Fe^{2+} \\ \rightarrow n_{NO}=0,1 \rightarrow V=2,24 \\ m_{hh \ kl}=0,16.64+17,8-56.(0,1+0,05+0,16)=10,68g[/tex]