Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 08:52:06 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15911Tiêu đề: Bài tập sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: nhaibendtb trong 08:52:06 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
1 sóng dừng trên 1 sợi dây có dạng u=40cos(2,5[tex]\pi[/tex]x + [tex]\pi[/tex]/2)cos([tex]\omega[/tex]t - [tex]\pi[/tex]/2) (mm),trong đó u là li độ tại thời điểm t của 1 phần tử M trên sợi dây mà VTCB của nó cách gốc toạ độ O đoạn x (x đo bằng m,t đo bằng giây).Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp để 1 điểm trên bụng sóng có độ lớn của li độ bằng biên độ của điểm N cách 1 nút sóng 10cm là 0,125s.Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là
A.100cm
B,160cm
C.80cm
D.320cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:11:28 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
biên độ bụng sóng là 40 mm
lamda = 0,8m = 80 cm
biên độ tại N là 40cos ((2pi. 10)/ 80 + pi/2) = 40cos ( pi/4 + pi/2) =40 cos 3pi/4
xét về độ lớn An = 20 căn 2
vẽ đường tròn tgian ngắn nhất sẽ là T/4 = 0,125 => T= 0,5 => v = lamda/ T = 80/ 0,5 = 160 cm/s