Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 08:39:34 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15910Tiêu đề: Bài tập truyền âm cần giải đáp
Gửi bởi: nhaibendtb trong 08:39:34 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Tiếng còi của 1 ô tô có tần số 1000Hz.Ô tô chạy trên đường với tốc độ 120km/h.Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340km/h.Tần số của tiếng còi ô tô mà 1 nguời đứng yên trên đường nghe được khi ô tô đi xa dần là
A.1100Hz
B.911Hz
C.879Hz
D.1020Hz


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập truyền âm cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:38:26 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
hiệu ứng Đôp-Le cũng thi nữa hả  8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập truyền âm cần giải đáp
Gửi bởi: photon01 trong 02:32:15 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Tiếng còi của 1 ô tô có tần số 1000Hz.Ô tô chạy trên đường với tốc độ 120km/h.Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340km/h.Tần số của tiếng còi ô tô mà 1 nguời đứng yên trên đường nghe được khi ô tô đi xa dần là
A.1100Hz
B.911Hz
C.879Hz
D.1020Hz
Khi một nguồn âm phát ra tần số f và chuyển động với vận tốc vs thì tần số mà một người đứng yên nghe được:
Khi nguồn lại gần người đó sẽ tính theo công thức:[tex]f'=\frac{v}{v-v_{s}}.f[/tex]
Khi nguồn âm đi ra xa dần thì tần số được tính theo công thức:[tex]f'=\frac{v}{v+v_{s}}.f[/tex]

Bài này của em có lẽ sai nên sẽ không tính được đáp án đúng!