Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngocnghech trong 11:09:55 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15907Tiêu đề: giúp em vài bài điện xoay chiều
Gửi bởi: ngocnghech trong 11:09:55 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
Mong mọi người giúp em
1.Đặt điện áp u = U [tex]\sqrt{2}[/tex]cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt [tex]\omega 1=\frac{1}{2\sqrt{LC}}[/tex]. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn  mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc [tex]\omega 1 bằng bao nhiêu
a.[tex]\omega 1/2\sqrt{2}[/tex]
            
b.[tex]\omega 1\sqrt{2}[/tex]
c.[tex]\frac{\omega 1}{\sqrt{2}}[/tex]
d.[tex]2\omega 1[/tex]

2.
  Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L không đổi, điện trở thuần R không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp có biểu thức u = 100 [tex]\sqrt{2}[/tex]cos100πt(V) thì: Khi C = C 1  = 10-4/π(F) hay C = C 2  = 10-4/3π(F) mạch tiêu thụ cùng một công suất, nhưng cường độ dòng điện tức thời lệch pha nhau một góc 2 [tex]\Pi[/tex] /3. Điện trở thuần R bằng:
A:  100 Ω.        B.  100[tex]\sqrt{3}[/tex]Ω.    C.100/[tex]\sqrt{3}[/tex]Ω.    D.  100[tex]\sqrt{2}[/tex]Ω.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em vài bài điện xoay chiều
Gửi bởi: tsag trong 11:19:54 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
1.Đặt điện áp u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt . Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn  mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc
            
Giải
URL không phụ thuộc vào R
thi Zc=2Zl=>LCw^2=1/2=>Điều phải chứng minh đáp án B
Chúc bạn học tốt


Tiêu đề: Trả lời: giúp em vài bài điện xoay chiều
Gửi bởi: tsag trong 11:47:10 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
2.
  Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L không đổi, điện trở thuần R không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp có biểu thức u = 100 cos100πt(V) thì: Khi C = C 1  = 10-4/π(F) hay C = C 2  = 10-4/3π(F) mạch tiêu thụ cùng một công suất, nhưng cường độ dòng điện tức thời lệch pha nhau một góc 2  /3. Điện trở thuần R bằng:
A:  100 Ω.        B.  100Ω.    C.100/Ω.    D.  100Ω.
Giải
Do hai giá trị C đều cho cùng một công suất
=>I1=I2=>Z1=Z2=>Zl=0,5(Zc1+Zc2)=200
Vẽ hình, ta thấy do I1=I2=> tan60=(Zl-Zc1)/R
=>R=100căn3
Chúc bạn học tốt