Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 09:12:10 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15902Tiêu đề: Bài tập laze cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:12:10 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
Một photon có năng lượng 1,79eV bay qua 2 nguyên tử có mức kích thích 1,79eV nằm trên cùng phương với photon tới. Các nguyen tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi x là số photon có thể thu được sau đó theo phương của photon tới. Hãy chỉ ra đasp số sai của x
A. 3
B. 0
C. 1
D. 2


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập laze cần giúp đỡ
Gửi bởi: biminh621 trong 10:05:08 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
đáp án là A. Khi một photon bay qua 2 nguyên tử ở trạng thái kích thích, hoặc cả hai nguyên tử này ở trạng thái cơ bản, hoặc 1 nằm ở trạng thái kích thích và 1 nằm ở trạng thái cơ bản. Thì số photon phát ra ko thể là 3
Bạn thử vẽ hình rồi sẽ thấy


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập laze cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:19:34 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
Bạn vẽ dùm mình cái hình được không? Mình ko hiêu lăm. Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập laze cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:39:03 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
Một photon có năng lượng 1,79eV bay qua 2 nguyên tử có mức kích thích 1,79eV nằm trên cùng phương với photon tới. Các nguyen tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi x là số photon có thể thu được sau đó theo phương của photon tới. Hãy chỉ ra đasp số sai của x
A. 3
B. 0
C. 1
D. 2
phát xạ cảm ứng
Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích nếu có 1 photon có NL bằng NL kích thích bay qua nguyên tử thì nguyên tử phát ra 1 photon bay dọc theo photon kích thích ==> phát xạ cảm ứng.
Theo đề bài trên nếu 2 nguyên tử đều ở đúng trạng thái kích thích thì sẽ phát 2 photon, còn nếu không thì chỉ có thể là 0 hoặc 1 vậy ĐA sai là 3


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập laze cần giúp đỡ
Gửi bởi: goldsunhn trong 06:37:02 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2019
Cách giải thích của em như sau, nếu có gì chưa đúng mong thầy và các bạn giải đáp giúp ạ. Em cảm ơn!
- TH1: Nếu cả 2 nguyên tử đang ở trạng thái kích thích, photon 1,79eV bay ngang qua thì cả 2 nguyên tử đều bị phát xạ cảm ứng = > phát ra 2 photon + 1 photon ban đầu = 3 photon.
- TH2: Nếu cả 2 nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản, photon 1,79eV bay ngang qua thì cả 1 nguyên tử hấp thụ = > sau đó phát ra 1 photon.
- TH3: Nếu nguyên tử 1 đang ở trạng thái kích thích, nguyên tử 2 đang ở trạng thái cơ bản, photon 1,79eV bay ngang qua thì
            + Có thể xảy ra phát xạ cảm ứng với nguyên tử 1 => phát ra 1 photon + photon ban đầu =  2 photon
            + Có thể không xảy ra phát xạ cảm ứng với nguyên tử 1 nhưng nguyên tử 2 hấp thụ nên sau đó sẽ phát ra 1 photon.
Vì vậy các đáp án A, C, D đều có thể xảy ra = > Vì chọn đáp án sai nên theo em câu này đáp án là B.