Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:26:19 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15899Tiêu đề: Bài cơ khó
Gửi bởi: tsag trong 08:26:19 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
3/71. Một chất điêm DĐĐH trên một đoạn thẳng.Trên đoan thẳng đó có 7 điểm theo đúng thứ tự M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7 với M4 là vị trí cân bằng.Biết cứ 0,05s thì chất điểm lại đi qua các điểm M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7.Tốc độ của nó lúc đi qua điểm M2 là 20pi cm/s.Biên độ A bằng
A.4cm
B.6cm
C.12cm
D.4căn3 cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ khó
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 10:56:43 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
3/71. Một chất điêm DĐĐH trên một đoạn thẳng.Trên đoan thẳng đó có 7 điểm theo đúng thứ tự M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7 với M4 là vị trí cân bằng.Biết cứ 0,05s thì chất điểm lại đi qua các điểm M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7.Tốc độ của nó lúc đi qua điểm M2 là 20pi cm/s.Biên độ A bằng
A.4cm
B.6cm
C.12cm
D.4căn3 cm

để thỏa mãn các điểm trên thì 2 điểm M1 và M7 nằm ở hai vị trí biên( xem hình)
tù hình mỗi 1 góc quét là pi/6( có 6 góc bằng nhau)
tính omega:[tex]\omega =\frac{\Pi }{6.0,25}=\frac{10\Pi }{3}[/tex]
vật đi qua M2 thì nó có li độ là:
[tex]x=Acos\Pi /6=A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
dùng hệ thức độc lập tính A
[tex]A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\rightarrow A^{2}=A^{2}.\frac{3}{4}+\frac{(20\Pi )^{2}}{(10\Pi )^{2}}.9\rightarrow A=12cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ khó
Gửi bởi: Shujinjin trong 04:08:36 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
sao lại tính được omega = pi/ 6x0.25 thế ạh? Mà sao mình bấm máy thì nó ra 2pi/3?