Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:08:58 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15898Tiêu đề: Bài sóng cơ khó 2
Gửi bởi: tsag trong 08:08:58 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
22/57Hai nguồn sóng kết hợp  A B  cách nhau 20cm với uA=(4cos 100pi t)    , uB=4(cos 100pi t + pi/3) (mm) . Dao động của phần tử vật chất M cách A B lần lượt là 11cm và 24 cm có biên độ cực đại.Biết M và đường trung trực còn hai dãy cực đại khác.Tìm tốc độ truyền sóng
A.300cm/s
B.400cm/s
C.250cm/s
D.600cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó 2
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:12:59 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
22/57Hai nguồn sóng kết hợp  A B  cách nhau 20cm với uA=(4cos 100pi t)    , uB=4(cos 100pi t + pi/3) (mm) . Dao động của phần tử vật chất M cách A B lần lượt là 11cm và 24 cm có biên độ cực đại.Biết M và đường trung trực còn hai dãy cực đại khác.Tìm tốc độ truyền sóng
A.300cm/s
B.400cm/s
C.250cm/s
D.600cm/s
Điều kiện cực đại: [tex]\Delta d=k\lambda +\lambda /6[/tex]
Tại M là cực đại có k = 2 (Giữa M và đường trung trực còn hai dãy cực đại khác, Trung trực AB không phải cực đại!)
Suy ra [tex]\Delta d=2\lambda +\lambda /6[/tex]=24-11
Suy ra v = 300cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó 2
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:48:18 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Điều kiện cực đại: [tex]\Delta d=k\lambda +\lambda /6[/tex]
Tại M là cực đại có k = 2 (Giữa M và đường trung trực còn hai dãy cực đại khác, Trung trực AB không phải cực đại!)
Suy ra [tex]\Delta d=2\lambda +\lambda /6[/tex]=24-11
Suy ra v = 300cm/s
Khuyến mãi thêm cái hình cho rõ ý thầy tuấn nhé
ở đây thầy tuấn lấy d2-d1 đó em.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó 2
Gửi bởi: biminh621 trong 02:10:32 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Sẵn đây cho em hỏi, khi 2 nguồn lệch pha nhau 1 lượng [tex]\Delta \varphi[/tex], thì các cực đại có đối xứng nhau qua trung trực của hai nguồn ko thầy, và em cũng chưa hiểu hình của thầy Thạnh cho lắm


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó 2
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:55:31 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Sẵn đây cho em hỏi, khi 2 nguồn lệch pha nhau 1 lượng [tex]\Delta \varphi[/tex], thì các cực đại có đối xứng nhau qua trung trực của hai nguồn ko thầy, và em cũng chưa hiểu hình của thầy Thạnh cho lắm

Cực đại chỉ đối xứng qua đường TT khi 2 nguồn đồng pha hay ngược pha thôi