Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 07:22:48 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15895Tiêu đề: (1)bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 07:22:48 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 51 đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp ,cuộn dây thuần cảm kháng ,R có giá trị thay đổi được  điều chỉnh R ở hai giá trị R1 và R2 sao cho R1+R2=100[tex]\Omega[/tex]thì thấy cộng suất tiên thụ của đoạn mạch ứng với hai trường hợp này như nhau ,công suất này có giá trị bao nhiêu
Tiêu đề: Trả lời: (1)bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: tsag trong 07:25:02 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
câu 51 đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp ,cuộn dây thuần cảm kháng ,R có giá trị thay đổi được  điều chỉnh R ở hai giá trị R1 và R2 sao cho R1+R2=100thì thấy cộng suất tiên thụ của đoạn mạch ứng với hai trường hợp này như nhau ,công suất này có giá trị bao nhiêu
Giải
Ta có R1+R2=U^2/P =>P=100W