Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lachong_95 trong 07:11:07 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15894Tiêu đề: giúp em bài điện và lượng tử
Gửi bởi: lachong_95 trong 07:11:07 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
1,  Để bơm nước ngoài một cánh đồng xa, người ta dùng một máy bơm nước mà động cơ của nó là một động cơ điện 1 pha loại 220V–704W. Cách xa động cơ, có một nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U. Để cho động cơ hoạt động, người ta dùng đường dây truyền tải có điện trở 2,5Ω nối từ nguồn điện đó tới động cơ. Biết hệ số công suất của động cơ khi chạy đúng công suất định mức là 0,8. Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì điện áp hiệu dụng U có giá trị là
A. 230V.   B. 238V.   C. 228V.   D. 248V.
đap án C
2. Dùng hạt prôton có động năng là 5,58MeV bắn vào hạt nhân  Na đang đứng yên ta thu được hạt  α  và hạt nhân Ne. Cho rằng không có bức xạ γ  kèm theo trong phản ứng  và động năng  hạt α  là 6,6MeV; động năng của hạt Ne là 2,64MeV. Xem khối lượng của hạt nhân (đơn vị u) bằng số khối của chúng. Góc giữa vectơ vận tốc của hạt α và hạt nhân Ne là
A. 10 độ   B. -10độ   C. 170 độ   D. 80 độ
 đáp án C
3. Khi nói về tính chất sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ truyền đi mang theo năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số.
B. Tại mỗi điểm có sóng điện từ truyền qua, ba vectơ  ,  ,   theo thứ tự làm thành tam diện vuông thuận.
C. Sóng điện từ thuộc loại sóng ngang.
D. Sóng điện từ truyền được trong chân không
đáp án B sai , vì sao ạ? và đáp án A là W=D[tex]W=0,5D\omega^2A^2[/tex] thì cung sai chứ ạ
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện và lượng tử
Gửi bởi: tsag trong 07:23:39 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
1,  Để bơm nước ngoài một cánh đồng xa, người ta dùng một máy bơm nước mà động cơ của nó là một động cơ điện 1 pha loại 220V–704W. Cách xa động cơ, có một nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U. Để cho động cơ hoạt động, người ta dùng đường dây truyền tải có điện trở 2,5Ω nối từ nguồn điện đó tới động cơ. Biết hệ số công suất của động cơ khi chạy đúng công suất định mức là 0,8. Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì điện áp hiệu dụng U có giá trị là
A. 230V.   B. 238V.   C. 228V.   D. 248V.
giải
Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thi I động cơ=I mạch
P=UIcosphi=>I=4(A)
P=RI^2=>R=44
Z=U/I=55 Mà Z^2=R^2+Zl^2=>Zl=33
Zmạch^2=(R+r)^2+Zl^2=>Zmạch=...
Umach=Zmạch.I động cơ=228,02V


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện và lượng tử
Gửi bởi: tsag trong 07:31:53 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
2. Dùng hạt prôton có động năng là 5,58MeV bắn vào hạt nhân  Na đang đứng yên ta thu được hạt  α  và hạt nhân Ne. Cho rằng không có bức xạ γ  kèm theo trong phản ứng  và động năng  hạt α  là 6,6MeV; động năng của hạt Ne là 2,64MeV. Xem khối lượng của hạt nhân (đơn vị u) bằng số khối của chúng. Góc giữa vectơ vận tốc của hạt α và hạt nhân Ne là
A. 10 độ   B. -10độ   C. 170 độ   D. 80 độ
 đáp án C
Giải
P Ne^2=P @^2+P protnon^2-2P@P protnon.cosphi
Mà P=căn2mK
Thế vào=>phi= xấp xỉ 85 độ
Chú ý: Góc giữa @ và Ne=2phi=170 độ