Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 04:33:37 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15886Tiêu đề: bài tập về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 04:33:37 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thấy giúp đỡ
câu 30 chùm bức xạ chiếu vào catot của tế bào quang điện có công suất 0,2 W,bước sóng [tex]\lambda =0,4\mu m[/tex] hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện là 5% .Tìm cường độ dòng quang điện bão hòa


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:51:05 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
bạn tự tính nha
Np= P/ [tex]\xi[/tex]
=(P lamda)/ hc
H= Ne/ Np => Ne=
I= Ne . e = ....