Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duongthuyvy trong 12:20:18 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15879Tiêu đề: Sóng dừng
Gửi bởi: duongthuyvy trong 12:20:18 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
1. Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 24cm, hai đầu cố định, Mvà N là hai điểm trên dây chia dây thành 3 đoạn bằng nhau khi duỗi thẳng. Khi xuất hiện sóng dừng quan sát thấy 2 bụng sóng, tỷ số giữa khoảng cách MN, lớn nhất và nhỏ nhất là 1,25. Biên độ bụng sóng là.
     A. 2cm.                        B. 3cm.                            C. 3cm.                       D. 4cm.

Nhờ thầy và các bạn giúp em câu này! Cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:56:12 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
1. Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 24cm, hai đầu cố định, Mvà N là hai điểm trên dây chia dây thành 3 đoạn bằng nhau khi duỗi thẳng. Khi xuất hiện sóng dừng quan sát thấy 2 bụng sóng, tỷ số giữa khoảng cách MN, lớn nhất và nhỏ nhất là 1,25. Biên độ bụng sóng là.
A. 2cm.                        B. 3cm.                            C. 3cm.                       D. 4cm.                        E. [tex]2\sqrt{3} cm[/tex][/color]
HD: Em xem bài dưới