Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:49:44 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15877Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 11:49:44 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 36 một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ giống C nhau mắc nối tiếp .khóa k mắc ở hai đầu một tụ C (hình vẽ) Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau.Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:18:02 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 36 một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ giống C nhau mắc nối tiếp .khóa k mắc ở hai đầu một tụ C (hình vẽ) Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau.Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ là bao nhiêu
Gọi W là năng lượng của mạch lúc đầu. Khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường ta có :

[tex]W_{E} = W_{B} = \frac{W}{2}[/tex]

Lúc này năng lượng của mỗi tụ : [tex]W_{1} = W_{2} = \frac{W_{E}}{2} = \frac{W}{4}[/tex]

Khi đóng khóa K tụ điện phóng điện và giải phóng toàn bộ năng lượng của mình dưới dạng tia lửa điện.

Vậy năng lượng lúc sau : [tex]W' = W - W_{1} = \frac{3W}{4}[/tex]