Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 10:59:04 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15875Tiêu đề: Lý thuyết điện xoay chiều
Gửi bởi: ngochocly trong 10:59:04 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp! Em xin cám ơn!

 Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng. Khi tăng tần số thì hệ số công suất của mạch
A. giảm rồi tăng.  B. không đổi.  C. bằng 0.  D. tăng rồi giảm.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 11:15:09 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp! Em xin cám ơn!

 Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng. Khi tăng tần số thì hệ số công suất của mạch
A. giảm rồi tăng.  B. không đổi.  C. bằng 0.  D. tăng rồi giảm.
Trước tiên em phải từ công thức để suy luận:[tex]Z_{L}=2\pi fL;Z_{C}=\frac{1}{2\pi fC}[/tex]
Vậy khi tăng tần sô thì ZL tăng, ZC giảm. Mạch đang có tính dung kháng tức là ZC > ZL vậy tăng tần số thì ZL tăng, ZC giảm và sẽ dần tới cộng hưởng khi đó hệ số công suất tăng, sau đó tiếp tục tăng f thì hệ số công suất sẽ giảm. Chọn D nhé!