Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:37:15 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15874Tiêu đề: bài tập về động lực học vật rắn
Gửi bởi: moths trong 10:37:15 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 35 một động cơ bị lệch trục làm cho giá đỡ lúc lắc hai lần trong mỗi vòng quay.Giá của động cơ có lắp một tần số kế gồm 4 thanh mỏng có tần số dao động riêng là 40,30,20,15 Hz .Lúc t=0 động cơ đang quay với vận tốc góc 30 vòng /s rồi quay chậm dần đều sau 1 phút thì dừng .Xác định các thời điểm mà các thanh rung mạnh nhất


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về động lực học vật rắn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:19:42 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 35 một động cơ bị lệch trục làm cho giá đỡ lúc lắc hai lần trong mỗi vòng quay.Giá của động cơ có lắp một tần số kế gồm 4 thanh mỏng có tần số dao động riêng là 40,30,20,15 Hz .Lúc t=0 động cơ đang quay với vận tốc góc 30 vòng /s rồi quay chậm dần đều sau 1 phút thì dừng .Xác định các thời điểm mà các thanh rung mạnh nhất
f_0=30HZ và đang giảm
[tex]\gamma = -\omega_0/t=-\pi[/tex]
[tex]\omega = 60\pi - \pi.t[/tex]
vậy 2 lần rung mạnh nhất khi f=20HZ và 15HZ tương ứng [tex]\omega=40\pi[/tex] và [tex]\omega=30\pi[/tex]
==> t=20s và t=30s


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về động lực học vật rắn
Gửi bởi: moths trong 05:38:09 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
sao đáp án có đến 4 giá trị là 20,30,40,45 mà thầy chỉ giải được 2 thôi ????????????????????


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về động lực học vật rắn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:19:59 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
sao đáp án có đến 4 giá trị là 20,30,40,45 mà thầy chỉ giải được 2 thôi ????????????????????
Ok đọc đề không kỹ 1 vòng 2 lần lắc
các tần số cho cùng biên độ.
30HZ và 10HZ
25HZ và 15HZ
bổ sung thêm 2 td nữa là
f=10HZ ==> w=20\pi ==> t=40s
f=25 ==> w=50\pi ==> t=10s