Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biminh621 trong 10:01:35 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15873Tiêu đề: Máy phát điện xoay chiều
Gửi bởi: biminh621 trong 10:01:35 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, mạch ngoải dc nối với mạch RLC mắc nối tiếp gồm [tex]L=\frac{0,4}{\pi }H[/tex], tụ điện C và điện trở R. Khi máy phát điện quay với tốc độ 750 vòng/phút thì dòng điện hiệu dung qua mạch là [tex]\sqrt{2}[/tex] A. Khi máy phát điện quay với tốc độ 1500 vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dung qua mạch là 4 A. Tính R và C
[tex]A.R=25\Omega :C=\frac{1}{25\pi }mF----- B.R=15\Omega :C=\frac{2}{\pi }mF ------C.R=30\Omega :C=\frac{1}{\pi }mF----- D.R=305\Omega :C=\frac{0,4}{\pi }mF[/tex]