Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:30:11 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15869Tiêu đề: bài tập về âm
Gửi bởi: moths trong 12:30:11 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 22 ba điểm O,A,B cùng nằm trên một nữa đường thẳnng xuất phát từ O.Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian,môi trường không hấp thụ âm, mức cường độ âm tại A là 37dB,tại B là 17dB .tính mức cường độ âm tại trung điểm M của AB


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về âm
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:36:32 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 22 ba điểm O,A,B cùng nằm trên một nữa đường thẳnng xuất phát từ O.Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian,môi trường không hấp thụ âm, mức cường độ âm tại A là 37dB,tại B là 17dB .tính mức cường độ âm tại trung điểm M của AB
Bài ni xem tại đây:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6518.0;


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về âm
Gửi bởi: photon01 trong 06:49:44 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 22 ba điểm O,A,B cùng nằm trên một nữa đường thẳnng xuất phát từ O.Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian,môi trường không hấp thụ âm, mức cường độ âm tại A là 37dB,tại B là 17dB .tính mức cường độ âm tại trung điểm M của AB
Do môi trường không hấp thụ âm nên công suất là không đổi. Ta có:[tex]P=I_{A}.4\pi .OA^{2}=I_{M}.4\pi .OM^{2}=I_{B}.4\pi .OB^{2}[/tex]
Vậy ta có:[tex]\begin{cases} \frac{I_{A}}{I_{M}}=\frac{MO^{2}}{OA^{2}} \\ \frac{I_{A}}{I_{B}}=\frac{OB^{2}}{OA^{2}} \end{cases}[/tex]
Từ biểu thức:
[tex]L_{A}-L_{M}=10\left(lg\frac{I_{A}}{I_{0}}-lg\frac{I_{M}}{I_{0}} \right)=10lg\frac{I_{A}}{I_{M}}=10lg\frac{OM^{2}}{OA^{2}}=20lg\frac{\frac{OA+OB}{2}}{OA}=20lg\left(\frac{1}{2}+\frac{OB}{2OA} \right)[/tex](1)
Mặt khác ta có:[tex]L_{A}-L_{B}=10lg\frac{I_{A}}{I_{B}}=10lg\frac{OB^{2}}{OA^{2}}=20lg\frac{OB}{OA}\rightarrow \frac{OB}{OA}=10^{\frac{L_{A}-L_{B}}{20}}=10[/tex]
Thay vào (1) ta có:[tex]L_{A}-L_{M}=20lg\left(\frac{1}{2}+5 \right)=14,8dB\rightarrow L_{M}=37-14,8=22,19dB[/tex]